top of page

2021 ART TAINAN

                                參展藝術家 

                       Participating Artists

張貞雯                                    Chang Zhen Wen
郭    羲                                    Guo Xi
林俊臣                                    Lin Jun Chen
風    漸                                    Feng Jian
胡浚諺                                    Hu Jun Yan
廖英捷                                    Liao Ying Jie
藍寅瑋                                    Lan Yin Wei
陳瑞鴻                                    Chen Rui Hong
陳佩吟                                    Chen Pei Yin
陳翊真                                    Chen Yi Chen
郭雅倢                                    Guo Ya Zhen
卓振宇                                    Zhuo Zhen Yu
郭欣昀                                    Guo Xin Yun
陳書霽                                    Chen Shu Ji
吳浩源                                    Wu Hao Yuan
林禹彤                                    Lin Yu Tong
bottom of page